Werelderfgoed
 Home
Home > Flamenco > Werelderfgoedlijst
 

Flamenco op de Werelderfgoedlijst

 

Het lijkt goed om te weten dat flamenco is opgenomen op de UNESCO-lijst van Culturele Werelderfgoederen.

Isabel Bayon en Miguel Poveda
Isabel Bayon danst op zang van Miguel Poveda (www.esflamenco.com)

Algemeen
De Werelderfgoedlijst is een door de Commissie voor het werelderfgoed van het UNESCO (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization: de cultuurorganisatie van de Verenigde Naties) samengestelde lijst met Werelderfgoederen, waarbij de 193 aangesloten landen zelf “hun” erfgoederen nomineren en de commissie uiteindelijk beslist over de opname op de lijst. Een goed mag pas “werelderfgoed” genoemd worden als het inderdaad in deze lijst opgenomen is.
Werelderfgoed

De Commissie bestaat uit 21 vertegenwoordigers van aangesloten landen.
Een erfgoed is een goed dat onvervangbaar is, uniek en eigenlijk geen “eigendom” van een land is, maar van de hele wereld. Dat betekent ook dat indien bijvoorbeeld een goed zijn “unieke” status verliest, het door de Commissie van de lijst afgehaald kan worden.

De lijst bestaat op dit moment (halverwege 2012) uit 962 erfgoederen verspreid over 157 landen en daarnaast 193 documenten en archieven die op een aparte lijst staan. Van de 962 erfgoederen hebben er 745 betrekking op cultuur, 188 op de natuur(landschappen) en bij 29 goederen betreft het een combinatie van beiden.
Er is ook in deze lijst een sectie “bedreigd”: dat zijn werelderfgoederen die in hun bestaan bedreigd worden, m.n. door menselijk handelen. In die gevallen blijkt dat er snel handelen noodzakelijk is om het goed te behouden en dan komt er wel geld vrij vanuit de UNESCO om mee te helpen e.e.a. te realiseren. Er bestaat ook een “immateriële werelderfgoederen-lijst; de lijst van “Meesterwerken van het orale en immateriële erfgoed van de mensheid”.
De opname op de werelderfgoedlijst levert géén geld op. Ieder land blijft zelf verantwoordelijk voor het behoud van het erfgoed.
Segovia - Aquaduct
Aquaduct in Segovia
In geval van een ramp kan er wel geld vrijgemaakt worden bedoeld tot behoud of herstel van het opgenomen erfgoed.
De Commissievergaderingen worden jaarlijks gehouden vanaf 1977. Nederland heeft pas vanaf 1995 haar eerste cultureel erfgoed op de lijst gekregen en België in 1998. Nederland is na 2000 een aantal jaren lid geweest van de Commissie en had zichzelf daarom een stop opgelegd tot en met 2007, om goederen te nomineren (een integere handelswijze die maar door weinig landen overgenomen wordt als zij in de betreffende commissie plaatsnemen; zij beslissen rustig over hun "eigen" nominaties...).

Werelderfgoed

Er bestaat een lijst van criteria; deze lijst is in 2005 vastgesteld. Er moet altijd voldaan worden aan de eis van “exceptionele universele waarde”. De invulling van dit begrip gebeurt aan de hand van een lijst van 10 criteria waar het genomineerde goed aan ten minste één eis moet voldoen:

1. het vertegenwoordigt een meesterwerk van een creatief menselijk genie

2. het stelt een belangrijke interactie van menselijke waarden ten toon, gedurende een tijdspanne of binnen een cultureel gedeelte van de wereld, voor ontwikkelingen in architectuur of technologie, monumentale kunsten, stadsontwerp of landschapsinrichting

Mesquita van Córdoba
Mesquita van Córdoba

3. het draagt een unieke of op zijn minste een exceptionele getuigenis van een culturele traditie of een samenleving, welke nog voortleeft of is verdwenen

4. het is een bijzonder voorbeeld van een type gebouw of architectonische of technologische samenstelling van een landschap, welke significante stappen in de menselijke geschiedenis voorstelt

5. het is een bijzonder voorbeeld van een traditionele menselijke bewoning of landgebruik, welke een cultuur (of culturen) vertegenwoordigt. Bijzonder wanneer het kwetsbaar is geworden ten gevolge van onomkeerbare veranderingen

6. het is direct of zijdelings geassocieerd met gebeurtenissen of levende tradities, met ideeën, of geloof, met artistieke en literaire werken of bijzonder universele betekenis (de commissie beschouwt dit criterium alleen toepasbaar in bijzondere omstandigheden en alleen in verbinding met een ander cultureel of natuurlijk criterium op de lijst)

7. het is een voorbeeld van belangrijke stappen in de geschiedenis van de aarde

8. het vertegenwoordigt lopende ecologische en biologische processen

9. het herbergt de belangrijkste natuurlijke onderkomens voor het behoud van globale significante biodiversiteit

10. het is een gebied met een exceptionele natuurlijke schoonheid.

Bovenstaand kan gehaald worden uit de overeenkomst van 2 februari 2005.

Enrique Morente
Enrique Morente

Flamenco
In 2009 werd door Spanje de aanvraag ingediend om "flamenco" als nieuw in de lijst op te nemen item te accepteren; als immateriëel werelderfgoed van Spanje. Op 16 november 2010 was het zover; Flamenco werd toegevoegd aan de immateriële werelderfgoedlijst tijdens de commissievergadering in Nairobi (Kenia). Daar werden 46 voordrachten van 33 landen beoordeeld.
Vervolgens heeft de regionale overheid van Andalucía op 16 november 2011 deze dag (16 november dus) uitgeroepen tot "el día del flamenco".

In 2005 probeerde Spanje al eens eerder om Flamenco op deze lijst te krijgen, maar dat werd destijds niet gehonoreerd. Dat kwam o.a. omdat Spanje en niet voldoende voorbereid was en het verzoek niet juist onderbouwd had: er werd gewezen op de noodzaak om flamenco erin op te nemen omdat het gevaar liep te verdwijnen, terwijl daar natuurlijk geen sprake van was.
Deze keer probeerde Spanje het op 26 augustus 2009 wederom en met de steun van vele instellingen, artiesten en de bevolking van Andalusië, die met 2 miljoen stemmen de kandidatuur steunde, lukte het nu dus wel.
Dat gebeurde o.a. ook omdat een heleboel artiesten en anderen die aan flamenco gerelateerd zijn de aanvraag steunden, door een verklaring te ondertekenen die bij de aanvraag gevoegd werd.


Die verklaring zag er als volgt uit:

Verklaring van de bij de gemeenschap betrokkene:

 

De heer / mevrouw … verklaart voor de Organisatie van de Verenigde Naties voor Onderwijs, Wetenschap en Cultuur (UNESCO):

 
1.         Dat ik ben geïnformeerd door het Regionale Departement van Cultuur van de

Autonome regering van Andalusië (Spanje), via het Andalusische Bureau
voor de ontwikkeling van Flamenco, over de aanvraag voor de opname van
Flamenco op de "UNESCO Lijst van het immateriële culturele Erfgoed van de Mensheid".

2.         Dat ik, als vertegenwoordiger van de gemeenschap rechtstreeks verband

houdend met flamenco, geloof dat de opname op de UNESCO Werelderfgoedlijst van het allergrootste belang is voor de bescherming en verspreiding er van.

3.         Dat ik hierbij ondersteuning verleen aan het voorgenoemde initiatief en in alle vrijheid mijn instemming betuig met de aanvraag zoals hierboven bedoeld.

 
Ten blijke waarvan ik deze verklaring heb ondertekend in Sevilla op ….…….2009.

 

Naam / Handtekening:

Logo


Bovenstaande verklaring werd door vele leiders van flamencoinstellingen en flamencoartiesten opgemaakt, ondertekend en als bijlage bij het verzoek gevoegd.
Hieronder een lijst van degene die daadwerkelijk hun steun in de vorm van een ondertekende verklaring hebben gegeven:

Flamencozangers:

Antonio Reyes
Arcángel
Aurora Vargas
Calixto Sánchez
Carmen de la Jara
Carmen Linares
Curro Piñana
David Palomar
El Lebrijano
El Torta
Elu de Jerez
Esperanza Fernández
Esther Merino
Ezequiel Benítez
Felipe Scapachini
Fernando de la Morena
Fernando Terremoto
Fosforito
Gema Jiménez
Jesús Méndez
José Valencia
Juan Pinilla
Juana la del Pipa
Juanito Villar
Julián Estrada
La Susi
La Tobala
Laura Vital
Manuel Moneo
Mariana Cornejo
Marina Heredia
May Fernández
Melchora Ortega
Miguel de Tena
Miguel Poveda
Nano de Jerez
Nazaret Cala
Pansequito
Pedro Cintas
Raquel Cantero
Rocío Bazán
Rocío Márquez

Virginia del Pilar

Lola Molina

Javier Sánchez

Teresa Sánchez

El Colorao

El Coloraito

Rafaela Gómez

Jaime Parrón

Aroa Cala

Manuel Gerena

El Séneca

Rafael Ordóñez

Conesa

El Madalena

Pedro Vega

Niña de Talavera

Francisco Marco

Antonio Cidre

Niño de la Ribera

Eugenio Cantero

Pedro Peralta

Prim Barquero

Cándido Barquero

El Duende

Chiqui José Dávila

Francisco Dávila

Juan Antonio Rodríguez

La Ratita

El Molinero

Manuel Salís

Fernando Rojas

David Sánchez

Francisco Núñez

Flamencogitaristen:

Antonio de Patrocinio
Antonio Higuero
Diego Amaya
Diego Carrasco
Eduardo Rebollar
El Bolita
Gerardo Nuñez
Javier Patino
Joaquín Amador
José Antonio Rodriguez
Juan Moneo
Manolo Sanlúcar
Miguel Ochando
Moraito
Moraíto Hijo
Niño de Pura
Niño la Leo
Niño Seve
Paco Cepero
Paco de Lucía
Pascual de Lorca
Patrocinio Hijo
Pedro Sierra
Ricardo Miño
Salvador Gutiérrez Aguilar
Santiago Lara
Vicente Amigo

Eduardo Flores

Niño de Badajoz

Francis Pinto

Joaquín Muñino

David Cidre Gómez

Perico de Paula

Antonio Piñana Hijo

José Antonio Conejo

Nene de Santa Fe

Francisco Cortés

Rafael Santiago (Habichuela)

José Luis Balao

Diego Gallardo

Isaac

Miguel Vargas


Flamencodansers:

Adela Campallo
Ana Maria Bueno
Andrés Marín
Angelita Gómez
Antonio El Pipa
Belén Maya
Carmen Cortés
David Morales
Eva Yerbabuena
Fuensanta La Moneta
Isabel Bayón
Israel Galván
Javier Barón
Joaquín Grilo
Juan Andrés Maya
Juan de Juan
La Choni
Manolete
Manuela Carrasco
Maria del Mar Moreno
Maria José Franco
María Pagés
Mariquilla
Matilde Coral
Pastora Galván
Pepa Montes
Rafael Campallo
Rosario Toledo

Inmaculada Aguilar

Fátima Franco

Manuela Sánchez

Mara Palacios

José LosadaDaarnaast ondertekende ook de pianisten Dorantes, Pedro Ricardo Miño en Reina Gitana de verklaring en de percussionist Antonio Coronel. De ondertekende verklaringen liggen ter inzage bij het secretariaat van de UNESCO.

De voordracht werd ook ondersteund door de voormannen (en -vrouwen) van diverse flamencostichtingen, -verenigingen en federaties daarvan, zoals:

De voorzitters van de Andalusische associatie van flamencoartiesten,

de vereniging van flamencoartiesten van Córdoba,

de overkoepelende organisatie van Andalusische flamencopeñas,

de Flamencovereniging van Extremadura,

de Federatie van Flamencoverenigingen van Extremadura,

de Federatie van flamencopeñas in Almería, Cádiz, Córdoba, Huelva, Granada, Jaén, Málaga, Sevilla,

de provinciale federatie van flamencopeñas in Badajoz en Cáceres,

de Stichting Zigeuner Cultuur,

de Federatie van Zigeunervrouwen,

de Nationale Zigeunervereniging,

de Federatie van zigeunerverenigingen in Extremadura,

de Antonio Mairena Stichting,

de Mario Maya Stichting

de Stichting Machado

de Stichting Cante de las Minas

de Flamencovereniging “Concha la Peñaranda” van Cartagena

 

De directeuren van

de Flamenco Bienal de Sevilla

het Flamencofestival van Jerez

het Gitaarfestival van Córdoba

het Mont de Marsan Flamencofestival

het Flamencofestival USA, Londen en Parijs

het Flamencozangfestival Lo Ferro

het Flamencoballet van Andalusië

 

De coördinatoren van

de Flamencoworkshop in het Casino van Cartagena

het “Flamenco en universiteit” programma van de autonome Andalusische regering

En de aanvraag werd ondersteund door een website.

Nu Flamenco opgenomen is op deze lijst is het eveneens opgenomen in het lesprogramma van de middelbare scholen in Andalucía, als bijvak. Daartoe gaan o.a. de klassen naar Jerez om daar in het Centro Andaluz de Flamenco films en boeken te bekijken. Ik heb zelf meegemaakt dat een grote groep leerlingen aanwezig was bij een persconferentie van Miguel Poveda die de volgende dag tijdens het Flamencfestival in Jerez zou gaan optreden.

Werelderfgoed

Flamenco heeft ook de aandacht van de Spaanse overheid en dat is terug te zien in de diverse stichtingen en verenigingen die een rol spelen in de behartiging van de belangen en het in stand houden van flamenco als cultureel erfgoed.

 1. De regionale overheid van Andalucía richtte in 1989 het Flamencocentrum op in Jerez de la Frontera (Centro Andaluz de Flamenco: http://www.juntadeandalucia.es/cultura/centroandaluzflamenco). Met meer dan 300.000 opnames bezitten zij het grootste flamencoarchief ter wereld.
 2. In 1994 werd het Agentschap voor de ontwikkeling van Flamenco opgericht; een instituut alleen opgericht om alle inspanningen te verenigen m.b.t. de bescherming en verspreiding van flamenco (Agencia Andaluza para el Desarrollo del Flamenco is gevestigd in Sevilla)
 3. Als er nieuws is of als er subsidie beschikbaar gesteld wordt dan publiceert de regionale overheid dat op hun website.
 4. Het door de Andalusische overheid erkennen van flamencoartiesten door ze tot ereburgers te benoemen of ze te eren met een onderscheiding (medaille van Andalucía).
 5. In artikel 68 van de autonomiestatuten van Andalucía hebben ze flamenco opgenomen als een onderscheidend element van hun culturele erfgoed.
 6. De regionale overheid heeft maatregelen genomen zodat de diverse flamencovormen juridisch beschermd worden in de autonome regio’s Andalucía, Extremadura en in Badajoz.
 7. De regionale overheid van Extremadura heeft een flamenco-onderzoekscentrum opgericht, het “Centro Extremeño de Flamenco” in Badajoz
 8. In 1981 werd in Murcia in het Centrum voor Theater, Muziek en Folklore een afdeling opgericht werd flamenco gestudeerd kan worden
 9. Er is een netwerk van honderden peñas flamencas en culturele verenigingen met als doel de bescherming, het behoud en de verspreiding van flamenco.
 10. Er worden stichtingen, genaamd naar flamencoartiesten, opgericht met als doel flamenco te promoten en de nalatenschap van de betreffende artiest te publiceren en de artiest te eren.
 11. Het opnemen in het seizoensprogramma van flamenco in het Madrileense Nationale Muziek Auditorium door het Spaanse Ministerie van Cultuur
 12. Het op de cultuuragenda houden van flamenco bij het Cervantes Instituut
 13. Het toekennen van Nationale Muziek- en Dansprijzen voor de (inter)nationale flamencoartiesten
 14. Ondersteuning gedurende bijna 50 jaar van nationale wedstrijden, zoals in Córdoba (sinds 1956) en in La Unión (sinds 1961).
 15. Het vestigen van flamencogitaarleerstoelen aan de conservatoria van Córdoba en Murcia.
 16. Het verstrekken van subsidies van publieke instellingen in Andalucía, Extremadura en Murcia voor de grote flamencovoorstellingen, en daarnaast het steunen van de publicatie van berichten, boeken en flamenco-opnames.
 17. Het verstrekken van flamencostudiebeurzen voor studie en training van aankomende artiesten
 18. Het erkennen van flamenco-artiesten door het toekennen van Extremadura’s creatieve prijzen
 19. Het instellen van prijzen als de “Flamenco Hoy” die bij stemming toegekend worden door flamencorecensenten.
 20. In 1999 werden de plaatopnames van de flamencozangeres Pastora Pavón, Niña de los Peines tot belangrijk cultureel bezit verklaard door het cultuurdepartement van de regionale overheid van Andalucía.
 21. De regionale overheid van Andalucía is bezig om een aantal verschillende expressievormen van flamenco te laten opnemen in de Algemene catalogus van het historisch erfgoed van Andalucía, zoals “La Escuela Sevillana de Baile”, “La Escuela Bolera de Baile”, “Los Verdiales de los Montes de Málaga”, “La Juerga Gitana de Jerez”,” La Zambomba Flamenca Jerezana”, “Los Trovos” en “La Zambra del Sacromonte Granadino”.
 22. De formele procedures zijn in Extremadura gestart om Flamenco te registreren als een erfgoed van culturele betekenis.
 23. De regionale overheid van Murcia is bezig om een aantal verschillende expressievormen van flamenco te laten opnemen in de Algemene catalogus van het historisch erfgoed van Andalucía, zoals “El cante de las minas”. Inmiddels zijn al geregistreerd; “Los cantes de levante de Cartagena” en “Los cantes de levante de La Unión” en “El Trovo”.

Daarnaast is er, met financiële steun van het bekende biermerk "Cruzcampo" een flamenco leerstoel gesticht aan het Conservatorium van Sevilla. Er werd daar al wetenschappelijk onderzoek verricht maar het heeft er nu dus een vaste plek verworven. Op deze wijze bestaat er dus nu ook een mogelijkheid om te promoveren op een flamenco-onderwerp in Sevilla.


Er zijn ook diverse instellingen die zich deels of geheel bezighouden met de bescherming en verspreiding van flamenco:

 

Afk. Instelling: Betekenis:
AADF: Agencia Andaluza para el Desarrollo del Flamenco
CAF: Centra Andaluz de Flamenco
CARM: Comunidad Autónoma de la Región de Murcia
CC: Consejería de Cultura
CEC:  Consejería de Educación
DGBC Dirección General de Bienes Culturales
GE: Gobierno de España
JA Junta de Andalucía
JE: Junta de Extremadura
IAP: Instituto Andaluz del Patrimonio
IAJ: Instituto Andaluz de la Juventud
IC: Instituto Cervantes
INAEM: Instituto Nacional de las Artes Escenicas y de la Musica
LEA: Ley de Educación de Andalucía
MC: Ministerio de Cultura
PCF: Patrimonio Cultural del Flamenco
POA: Presupuesto Ordinario de la Administración
RGPC: Registro General del Patrimonio Cultural
SGU:  Secretaría General de Universidades

 

 
neem contact op
Communicatie
Flamenco
Nieuwsberichten
Artistas
Agenda optredens
Winkelen (op een andere site)
Andere cultuuruitingen
flamencoschoenen
Danslessen nemen
Gitaarles nemen
Flamenco canon bekijken
Column lezen!
Pijsvraag winnen!
Dansschoenen kopen
Dansrok kopen
Flamenconieuws lezen!
Nieuwsbrieven lezen of op abonneren
Mail ons via:
Link naar pagina waarop je feedback kunt geven
Link nar pagina waarop je je kunt aanmelden om de nieuwsbrief te ontvangen
Link naar pagina waarop de nieuwste prijsvraag staat en waar vanaf je de oplossing kunt insturen
Link naar pagina waarop je tweedehands zaken te koop kunt vragen of aanbieden middels een advertentie
Link naar pagina waarop je een verzoek tot linkuitruil kunt indienen

 

 

 

Graag ontvang ik je kritiek, verbetervoorstellen of aanvullingen
Copyright                  Sitemap                 Links                  Privacy
Zonnebloemveld in Andalucía